Oversigt over affaldstyper

Sorteringsvejledning
Beskrevet under
01 Småt brændbart »
02 Stort brændbart »
03 Beton »
04 Dæk »
05 Skærme og monitorer »
06 Kølemøbler »
07 Eternit »
08 Jord »
09 Mursten og tegl »
10 Gipsplader »
11 Glasemballage »
12 Haveaffald »
13 Trykimprægneret træ »
14 Jern og metal »
15 Plastfolie »
16 Store husholdningsapparater »
17 El-Ledninger & El-kabler »
18 Glas i rammer »
19 Lystofrør & sparepærer »
20 Olie og kemikalier »
21 Pap »
22 Affald til deponi »
23 Hård PVC fra byggeri »
24 Små husholdningsapparater »
25 Aviser »
26 Direkte genbrug »
27 Plastdunke & flasker »
28 Trærødder, træstød & træstammer »
29 Akkumulatorer »
30 Trykbeholdere »
31 Sanitet »
32 Knust glas »
33 Isolering »
34 Madrasser »
35 Asfalt »
Modtages IKKE »
Spørg personalet »
Tøjcontainer genbrug »