Stikordsregister
En kronologisk oversigt over stikord fra affaldsbilagene.
Stikord Beskrevet under
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
K
Kabler 17 El-Ledninger & El-kabler
Kanyler 20 Olie og kemikalier
Karton 25 Aviser
Kasser, pap 21 Pap
Kattegrus 08 Jord
Kemikalieaffald 20 Olie og kemikalier
Keramik 09 Mursten og tegl
Klapvogne (metal) 14 Jern og metal
Klapvogne (plast) 01 Småt brændbart
Klinker 09 Mursten og tegl
Klude 01 Småt brændbart
Klude (olieforurenede) 20 Olie og kemikalier
Kobber 14 Jern og metal
Kofangere (jern) 14 Jern og metal
Kofangere (plast) 01 Småt brændbart
Komfur 16 Store husholdningsapparater
Kontorpapir Spørg personalet
Kosmetik 20 Olie og kemikalier
Kviksølvholdigt affald 20 Olie og kemikalier
Kølediske 06 Kølemøbler
Kølervæske 20 Olie og kemikalier
Køleskabe 06 Kølemøbler