Stikordsregister
En kronologisk oversigt over stikord fra affaldsbilagene.
Stikord Beskrevet under
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
A
Acetone 20 Olie og kemikalier
Afdækningspapir 01 Småt brændbart
Affaldsbeholder (plast) 01 Småt brændbart
Affedtningsbade 20 Olie og kemikalier
Airbags udløste 01 Småt brændbart
Akkumulatorer 29 Akkumulatorer
Akvarier 32 Knust glas
Alkaliske batterier 29 Akkumulatorer
Aluminium 14 Jern og metal
Amalgam (fra tandlægeklinikker) 20 Olie og kemikalier
Ammoniakvand 20 Olie og kemikalier
Ampuller (tømte) 01 Småt brændbart
Asbest støvende Spørg personalet
Asbest, ikke støvende 07 Eternit
Asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger 07 Eternit
Asfalt 35 Asfalt
Asfaltpap 01 Småt brændbart
Aske 22 Affald til deponi
Autogummi 04 Dæk
Autoruder 32 Knust glas
Aviser 25 Aviser