Modtages IKKE
Ikke miljøfarligt affald
Sorteringsvejledning
Beskrivelse:
MODTAGES IKKE PÅ GENBRUGSPLADSEN. !
Tilladt:
Ikke tilladt:
Bemærkninger: