20 Olie og kemikalier
Miljøfarligt affald
Sorteringsvejledning
Beskrivelse:

 

Tilladt:
  • Alle typer tørbatterier
  • Alt olie- og kemikalieaffald fra private husholdninger
Ikke tilladt:

 

Bemærkninger:
Batterier er farligt affald og må IKKE smides i husholdningsaffaldet.