12 Haveaffald
Ikke miljøfarligt affald
Sorteringsvejledning
Beskrivelse:
Tilladt:
  • Blade
  • Grene og træer op til 10 cm i diameter
  • Græsafklip
Ikke tilladt:

 

Bemærkninger:
Emballagen skal tømmes!