09 Mursten og tegl
Ikke miljøfarligt affald
Sorteringsvejledning
Beskrivelse:
Tilladt:
  • Tegl
  • Mursten
  • Gasbeton
  • Letbeton
  • Leca
  • Naturskiffer
  • Keramik
  • Klinker
  • Marmor
  • køkken- og badeværelsesfliser
Ikke tilladt:

 

Bemærkninger:

Mængdemæssige begrænsninger:

Genbrugspladserne er kun beregnet til at modtage mindre mængder affald fra husstande og erhverv. Ved større bygge- og ombygningsprojekter skal husstanden derfor for egen regning selv forestå bortskaffelsen.

Hvad sker der med fraktionen?:

Mursten og tegl knuses og genanvendes som erstatningsmateriale for fyldgrus.

Hvad skal jeg være særlig opmærksom på?:

Tegl og mursten har en stor massefylde (typisk omkring 1,1-1,8 tons pr. m3) så vær forsigtig med overvægt på traileren.
Det er meget vigtigt, at der ikke er fejlsortering i mursten- og teglfraktionen, da blot få mængder af f.eks. træ eller plast betyder, at læsset nedklassificeres til lossepladsaffald. Dette har meget stor økonomisk betydning, da behandlingsprisen for mursten og tegl til genanvendelse er betydelig lavere end prisen for deponering af affaldet på lossepladsen.