08 Jord
Ikke miljøfarligt affald
Sorteringsvejledning
Beskrivelse:
Tilladt:
  • Jord
  • Sten
  • Græstørv
  • Sand
  • Ler
  • Grus
Ikke tilladt:
Bemærkninger:

Mængdemæssige begrænsninger:

Én husstand kan højst aflevere 1m3 jord om året på genbrugspladserne.
Jord, der lugter af olie, vil blive afvist.
Større mængder (mere end 1m3) skal bortskaffes af grundejeren for egen regning.

Hvad skal jeg være særlig opmærksom på?:

Jord har en stor massefylde, typisk 1,5 - 2 tons pr. m3, så vær forsigtig med overvægt på traileren.
Jord fra indkørsler, carporte og garager, hvor der har stået biler parkeret, eller hvor der er foretaget servicearbejder på biler som olieskift m.m. har øget risiko for at være forurenet med olieprodukter.