03 Beton
Ikke miljøfarligt affald
Sorteringsvejledning
Beskrivelse:
Tilladt:
  • Betonfliser
  • Betongulve/-vægge
  • Betonfundamenter
  • Betonrør
  • Natursten
Ikke tilladt:

 

Bemærkninger:

Mængdemæssige begrænsninger:

Genbrugspladserne er kun beregnet til at modtage mindre mængder affald fra husstande og erhverv. Ved udskiftning af større arealer med fliser eller ved større bygge- og ombygningsprojekter skal husstanden derfor selv for egen regning forestå bortskaffelsen.

Hvad sker der med fraktionen?:

Beton knuses og genanvendes som erstatningsmateriale for stabilt grus.

Hvad skal jeg være særlig opmærksom på?:

Beton har en stor massefylde (massiv beton uden armering typisk 2-2,5 tons pr. m3) så vær forsigtig med overvægt på traileren.
Det er meget vigtigt, at der ikke er fejlsortering i betonfraktionen, da blot få mængder af f.eks. træ eller plast betyder, at læsset nedklassificeres til lossepladsaffald. Dette har meget stor økonomisk betydning, da behandlingsprisen for beton til genanvendelse er betydelig lavere end prisen for deponering af affaldet på lossepladsen.

OBS! Letbeton skal håndteres som mursten og tegl.